Album with very important question. Album z bardzo ważnym pytaniem.

Look on this fabulous album.
On cover you can find

Spójrzcie na ten bajeczny album.
Na jego okładce możecie dostrzec


3 komentarze: