Wycinanka's DT call! / Nabór do Zespołu Projektowego Wycinanki!


Nadszedł czas na kolejny nabór do zespołu projektowego Wycinanki!
It is the time to start another Wycinanka's DT call!

Szukamy wszechstronnych rękodzielników, którzy przekują nasze produkty w wyjątkowe przedmioty z duszą. Jesteśmy otwarci na wszelkie dziedziny rękodzieła, w których się spełniacie.
We are looking for craftes, who will create awesome works with our products. We are open for any fields of handicraft, that you enjoy.

na półroczną współpracę z Wycinanką prosimy o przesłanie do nas fotografii czterech prac, które zobrazują wasze artystyczne poczynania.
If you want to cooperate with Wycinanka as a DT member, send us four photos of your handicraft projects.

E-mail przesłany na 
dt@wycinanka.net  In e-mail, that you have to send on dt@wycinanka.net

Powinien zawierać także:
You should write:

- w temacie:
 imię i nazwisko oraz nick,
- in theme: name and nick,

- adres bloga,
- blog adress,

- killka słów na temat uzasadnienie waszej kandydatury do wycinankowego DT.
- a few words about – why you should be our DT member.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 czerwca 2015.
For your applications we are waiting to June 18, 2015.

23 czerwca ogłosimy skład nowego DT.
At 23 June we will announce new DT.

*****

Co oferujemy?

Półroczne uczestnictwo w pracach wycinankowego zespołu projektowego. Startową pakę wycinankowych produktów. Kilka przesyłek z nowinkami .

What do we offer ?

Half-year participation in the work of the  Wycinanka’s DT .
Start-package of our products. Several shipments of Wycinanka’s news during cooperation.


Czego oczekujemy?

Znajomości zasad współpracy barterowej, zaangażowania, terminowości i – przede wszystkim – pięknie sfotografowanych prac, których zdjęcia będą inspirować do artystycznych działań sympatyków Wycinanki oraz regularnych publikacji dotyczących Wycinanki na łamach Waszych blogów.
Liczymy także na Waszą aktywność na fanpage’u Wycinanki.

What do we expect ?

Knowledge of the barter cooperation rules, commitment, timeliness , and - above all - beautifully photographed works whose images will inspire Wycinanka’s fans  to artistic activities and regular publications about Wycinanka on your blogs.
We also expect your activity on the Wycinankas fanpage.

Napisz do nas, być może czekamy właśnie na Ciebie!  
Write to us, perhaps we are waiting just for you!

*****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz