Świąteczne pakowanie / Christmas packing

Zespół Projektowy Wycinanki regularnie dostarcza Wam najlepsze inspiracje świąteczne.
Dziś pakowanie prezentu według Decu Style. Na paczuszkasz Zuzy znajdziecie tekturowy płatek śniegu i drewniane badziki z kolekcji CHRISTMAS DOODLES.

Wycinanka`s Design Team regularly provides you the best Christmas inspirations.
Today - Christmas packing by Decu Style. Zuza prepared two packets with CHRISTMAS DOODLES snowflake
and wooden badges.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz