DT CALL

Nabór do Zespołu Projektowego Wycinanki!
Wycinanka's DT call! 

Szukamy wszechstronnych rękodzielników, którzy przekują nasze produkty w wyjątkowe przedmioty z duszą. Jesteśmy otwarci na wszelkie dziedziny rękodzieła, w których się spełniacie.

We`re looking for crafters, who will create awesome works with our products. 
We`re open for any fields of handicraft, that you enjoy.


Chętnych na półroczną współpracę z Wycinanką prosimy o przesłanie do nas fotografii czterech prac
które zobrazują wasze artystyczne poczynania.

If you want to cooperate with Wycinanka as a DT member, 
send us four photos of your handicraft projects.

E-mail przesłany na 
dt@wycinanka.net
In e-mail, that you have to send on dt@wycinanka.net

Powinien zawierać także:
You should write:


- w temacie: imię i nazwisko oraz nick,
- in theme: name and nick,

- adres bloga,
- blog address,


- kilka słów na temat uzasadnienie waszej kandydatury do wycinankowego DT.
- few words about why you should be our DT member.


Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 sierpnia 2016.
For your applications we`re waiting till August 11, 2016.

16 sierpnia oficjalnie ogłosimy skład nowego Zespołu Projektowego!
At 16 August we`ll announce the new Design Team!


Co oferujemy?
Półroczne uczestnictwo w pracach wycinankowego zespołu projektowego 
(od września 2016 do lutego 2017). 
Startową pakę wycinankowych produktów oraz przesyłki z nowinkami.

What do we offer?
Half-year participation (from September 2016 to February 2017) in the work of Wycinanka’s DT .
Start package with our products and few shipments with news.


Czego oczekujemy:
- znajomości zasad współpracy barterowej,
- profesjonalizmu.
- zaangażowania,
- terminowości,
- pięknie sfotografowanych prac, które inspirować będą sympatyków Wycinanki.
- regularnych publikacji dotyczących Wycinanki na łamach Waszych blogów i innych mediów społecznościowych.

What do we expect:
- knowledge of the barter cooperation rules, 
- professionalism, 
- commitment, 
- timeliness,
- beautifully photographed works whose will inspire Wycinanka’s fans,
- regular publications about Wycinanka on your blogs and social media channels.


Napisz do nas, być może czekamy właśnie na Ciebie!  
Write to us, maybe we`re waiting exactly for you!


www.wycinanka.net

1 komentarz: