Taczka pełna kwiatów / Wheelbarrow full of flowers

W taj niezwykłej inspiracji znajdziecie wiosenne tchnienie, choć do wiosny jeszcze daleko. Drewniana taczka, pięknie ozdobiona kwiatami, idealny pomysł na domową dekorację. ^^

You will find spring spirit in this inspiration, even thou spring is still far away. Wooden wheelbarrow, lovely decorated with flowers, what a great idea for home decoration. ^^

3 komentarze: