Męska rzecz. / Men's thing.


Wycinanki z serii TWIST przydały się Cynce do przygotowania urodzinowej kartki o wyrazistym charakterze.

Cynka used chipboards from TWIST collection to prepare this birthday card.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza