"School set" - tutorial

To już kolejny kursik od Freetany, tym razem jest to zdjęciowy przewodnik, zatytułowany "School set".
Do wykonania tego tutorialu Tatiana użyła:

This is the next tutorial from Freetany! Today this is a photo instruction with the "School set" title.
On this guide you can find:

5 komentarzy: