Chwytaj sny / Catch your dreams

Ostatnia inspiracja Silje dla Wycinanki, dziękujemy za wspólny czas, zaangażowanie i przepiękne prace. :) Życzymy powodzenia w kolejnych projektach i nie tylko. :)

Last inspiration from Silje for Wycinanka, thank you for all this time, involvement and all your beautiful works. We wish you successes in future projects and not only. :)

3 komentarze: