Make a wish!


Daniela wplotła w swoje nastrojowe prace sporo tekturek.||
Znajdziecie tu między innymi
motylki z serii SUMMER WEDDING
i ich stempunkowe odpowiedniki.

On this lovely Daniela's projects you can find a lot of chipboards, among others - butterflies from SUMMER WEDDING collection and their steampunk equivalnet.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza