*

It is not a christmas tutorial :) / To nie jest świąteczny kursik:)

Kto z Was właśnie się wprowadza lub wprowadził do nowego mieszkanka musi rzucić okiem na kursik od Magdy!! :)

If you are in removal to your new house then it is a perfect tutorial for you !! :)


Będziemy potrzebować:
- farby,
- media,
- maska/szablon,
- szyld.

We need:
- paints,
- media,
- stencil,
- plywood signboard.

1. Szyld malujemy białą farbą podkładową.

1. First you need to paint you singboard. I have used white paint.
2. Za pomocą maski/szblonu nanosimy wzór w innym kolorze.

2. Mark a pattern in other color using a mask.

3. Przygotuj medium do transferu i wydruk w lustrzanym odbiciu.

3. Prepare medium for transfer and printing in mirror reflection.

4. Odbij wzór, a następnie popraw go za pomocą ciemniejszej farby kredowej.

4. Press the pattern and correct it with darker chalk paint.


5. Wybierz dodatki i ozdób je.

5. Choose chipboards and decorate them.
6. Przyklejamy dodatki oraz kilkukrotnie lakierujemy całość.

6. Stick your decorations and varnish everything few times.
7. Dodajemy sznureczek .

7. Add a string.
https://sioodemka.blogspot.com