*

Lubusko-dolnośąskie pomysły na wycinanki.


Oto efekty działań dolnośląskich i lubuskich scraperek.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć... i za te piękne aranżacje!

Wyciananki użyte do oscrapowania notesów pochodzą z naszego magazynu.

1 komentarz: