*

Tydzień w Wycinance / Wycinanka's week

Ostatni tydzień w Wycinance upłynął nam pod znakiem przygotowań do 13 Dolnośląskich Warsztatów Craftowych.
Last week we have been preparing for 13 DWC craft event in Wrocław.


Kolekcja LAS TROPIKALNY trafiła do promocji.
RAINFOREST collection got on sale.


Uzupełnialiśmy nasze magazy :)
We have been replenish our stock :)


Nasze wycinanki odwiedziły okolicę pałacu prezydenckiego na Islandii :D
Our chipboards have visited presidential palace on Iceland :D


2 komentarze: