*

Tydzień w Wycinance / Wycinanka's week

W tym tygodniu wycinaliśmy wiele napisów zgodnych z waszymi indywidualnymi projektami...
This week we have been cutting out  many inscriptions consistent with your individual projects...


... oraz wiele modeli 3D.
... and many 3D models.


Nie ustawaliśmy też w przygotowaniach do świąt.
We are not slowing down the Christmas preparations.


W tym tygodniu w do promocji trafiły rameczki photo.
This week we have got photo frames on sale.

  
Odwiedziliśmy również piękny Białystok. :)
Also we have visited lovely Białystok. :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz