*

Świąteczne życzenia w łapaczu snów / Christmas wishes in dream catcher

Kolejna inspiracja związana z niecodziennymi życzeniami świątecznymi, odchodzimy od tradycyjnych kartek. ;) Co powiecie na świąteczny łapacz snów z życzeniami? :)

Next inspiration connected with unusual ways for Christmas wishes, we put traditional cards aside. ;) What would you say about dream catcher with some best wishes? :)

4 komentarze: