*

Wycinanka's DT call! / Nabór do Zespołu Projektowego Wycinanki!


Choć współpraca z naszym obecnym, wspaniałym Zespołem Projektowym nie dobiegła jeszcze końca, nadszedł już czas na kolejny nabór do wycinankowego DT!
Although cooperation with our magnificent Design Team isn`t over, it is the time to start another Wycinanka's DT call!

Szukamy wszechstronnych rękodzielników, którzy przekują nasze produkty w wyjątkowe przedmioty z duszą. Jesteśmy otwarci na wszelkie dziedziny rękodzieła, w których się spełniacie.
We are looking for craftes, who will create awesome works with our products. We are open for any fields of handicraft, that you enjoy.

Chętnych na półroczną współpracę z Wycinanką prosimy o przesłanie do nas fotografii czterech prac, które zobrazują wasze artystyczne poczynania.
If you want to cooperate with Wycinanka as a DT member, send us four photos of your handicraft projects.

E-mail przesłany na 
dt@wycinanka.net
In e-mail, that you have to send on dt@wycinanka.net

Powinien zawierać także:
You should write:

- w temacie:
 imię i nazwisko oraz nick,
- in theme: name and nick,

- adres bloga,
- blog adress,

- killka słów na temat uzasadnienie waszej kandydatury do wycinankowego DT.
- a few words about – why you should be our DT member.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 grudnia 2015.
For your applications we are waiting to December 15, 2015.

18 grudnia napiszemy do wybranych osób, a 1 stycznia ogłosimy skład nowego Zespołu Projektowego!
At 18 December we`ll write to selected people and at 1 January we`1l  announce the new Design Team!

*****

Co oferujemy?
Półroczne uczestnictwo w pracach wycinankowego zespołu projektowego (od stycznia do czerwca 2016 r.). Startową pakę wycinankowych produktów oraz przesyłki z nowinkami.

What do we offer?
Half-year participation (from January to June 2016) in the work of the  Wycinanka’s DT .
Start-package of our products and shipments with news.


Czego oczekujemy:
- znajomości zasad współpracy barterowej,
- profesjonalizmu.
- zaangażowania,
- terminowości,
- regularnych publikacji dotyczących Wycinanki na łamach Waszych blogów i kanałów społecznościowych,
- pięknie sfotografowanych prac, które inspirować będą sympatyków Wycinanki.

What do we expect:
- knowledge of the barter cooperation rules, 
- professionalism, 
- commitment, 
- timeliness,
- beautifully photographed works whose will inspire Wycinanka’s fans,
- regular publications about Wycinanka on your blogs and social media channels.

Napisz do nas, być może czekamy właśnie na Ciebie!  
Write to us, perhaps we are waiting just for you!

*****

1 komentarz: